Erfaringer

Skadedyrfeller.no

WORK


Her vil vi legge ut noen av våre kunders egne erfaringer og tips til reduksjon av skjeggkreproblemer. 

Fordelen med å selv behandle boligen er at

-man sparer kostnader

-man kan selv justere omfanget på behandlingen uten å måtte koordinere dette med en 3.part.


Selv når man bruker et skadedyrbyrå, vil man aldri være garantert 100% utryddelse. Man må derfor, i etterkant av behandlingen, følge opp og gjøre en overvåkning av boligen med bruk av  limfeller. 

Dersom man bor i  boligblokker som er sterkt rammet, eller man av ulike grunner har problemer med å utføre sanering selv, bør man vurdere et skadedyrbyrå. 


Det som er positivt er at ettersom det har blitt mer statistikk tilgjengelig og mange forsøk har blitt gjennomført, viser det seg at selv om  skjeggkre trives i så og si hele boligen, er det gjort mange vellykkede forsøk på å få redusert bestanden til det minimale. Dette gjelder både kunder som har valgt  sanering gjennom skadeyrbyrå eller egenbehandling av boligen. Det er i hovedsak disse punktene man bør vurdere før man velger metode:


 - hvilken bosituasjon man har (ønsker man å sanere på egen hånd eller sammen med sameie/borettslag?)

 - kostnadsramme for saneringen

 - hvor mye man klarer å gjøre selv av jobben
Etter å ha brukt limfeller for å få bekreftet at det var skjeggkre i boligen, ble det rullet ut 50 mtr skjeggkretape på strategiske plasser rundt i huset. 

Etter 14 dager var det god fangst på samtlige steder, se vedlagte bilder. 

Merk: Skjeggkretape kan ligge ute minimum 30 dager for maksimal fangst!


Omfanget i denne boligen viste seg å være relativt stor, med mange voksne individer og nymfer (nyklekkede).

Kunden valgte derfor å bruke RTU Skjeggkrespray (uten aerosol) i to behandlinger. 

De har videre valgt å benytte limfeller for å overvåke situasjonen, og gjennomføre enda en behandling med insektsmiddel i løpet av det neste halve året.

Det vises nå mange færre individer på limfellene, men kunden fortsetter å overvåke situasjonen. Dette er limfeller satt ut i en tomannsbolig etter funn av skjeggkre.

Det ble satt ut ca 100 limfeller i huset over en 4 ukers periode. Det var mye fangst på fellene, mellom 5 og 30 individer per felle. 


Videre behandling:

På de områdene det var få, store skjeggkre (voksne) fortsetter kunden å ha limfeller stående. Det er lite sannsynlig at det er nymfer/egg i disse områdene. 


Der fellene viser ulike størrelser, helt ned til to mm på de minste individene, valgte kunde å behandle med Trinol Super Permetrin i to omganger, med 6 ukers mellomrom. I starten kunne man se mange døde skjeggkre langs listene, men etterhvert avtok antallet.


Kunden har fortsatt oppe limfeller for observasjon, men finner nå lite på fellene. 

Det vil være lurt å teste med limfeller med jevne mellomrom, for å unngå oppblomstring på nytt. 
Copyright @ All Rights Reserved - Informa AS orgnr: 920 687 954    Email: Post@skadedyrfeller.no

BANK