Skjeggkre?

Skadedyrfeller.no

Siden 2013 har skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ofte blitt funnet i Norge. De kan forveksles med vanlig sølvkre, men er større, har lengre haletråder og en mer fremtredende behåring. Skjeggkre gjør lite skade, men har i noen tilfeller vist seg vanskelig å bekjempe og kan virke sjenerende når de opptrer i stort antall.


 

Produktene i nettbutikken er kommersielle, lovlige for privatpersoner å bruke og selges til de som ønsker å gjøre en innsats selv for å bekjempe skjeggkre-problemer, og anbefalinger er altid i tråd med Folkehelseinstituttet sine veledninger om skjeggkre.


Man kan velge å gjøre jobben med sanering av skjeggkre helt eller delvis selv. Om man selv klarer å kartlegge omfanget ved bruk av limfeller, vil arbeidstimene for et skadedyrbyrå bli vesentlig mindre. 

Folkehelseinstituttet anbefaler en kombinert bekjempelsemetode, der kjemikalier og / eller forgiftet åte brukes som supplement til limfeller og god rengjøring.


Å bekjempe eller redusere omfanget av skjeggkre er tidkrevende, og resultatet avhenger av sin egen innsats over tid.

 

Vi er godkjent leverandør av alle Catchmaster PRO sine produkter i Norge og sørger for at limfellene er oppbevart riktig helt fra produsent til lager og før de går ut til kunde. Dette er et viktig ledd for at limet ikke skal forringes og ha best mulig holdbarhet.


TILBAKE TIL PRODUKTOVERSIKT

 

 

 

          Ut fra FHI sine forsknings- og feltforsøk vet vi i dag:

 

  • Kommersielt tilgjengelige limfeller med åte for kakerlakker har liten tiltrekning på skjeggkre og har derfor liten effekt. Noen av   lokkemidlene som er tilgjengelig for privatpersoner har en direkte frastøtende effekt.

 

  • Limfeller med god limstyrke og skjeggkretilpasset lokkemiddel gir best fangst.

 

  • En kombinert bekjempelsemetode er anbefalt. Det vil si at man gjør en kombinasjon av limfeller, limtape, god rengjøring, vask av klær og nedfrysing av stoffgjenstander som ikke kan vaskes på 60 grader. I tillegg kan tettetiltak være hensiktsmessig, spesielt mellom leiligheter. Innsektsmiddel brukes som ekstra tiltak i spesielt utsatte områder.

 

  • I borettslag/sameier bør alle leiligheter starte behandling for å unngå at insektene fortsetter å formere seg andre steder i bygget.

 

  • For hvert år blir flere skjeggkre kjønnsmodne og formeringsdyktige. På grunn av skjeggkreets lange livssyklus er det nødvendig å gjøre tiltak for å unngå en invasjon i boligen.

 

  • Det tar 3-5 år før antallet i bestanden blir så høy at den blir oppdaget/sjenerende. På dette tidspunktet har man gjerne allerede noen tusen av disse i boligen, og etter 5 år noen titalls tusen insekter.  Start behandling umiddelbart.

 

RAPPORT -  FORSØK I FELT (link)

 

 

 

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM SKJEGGKRE

 

A.      Hvordan vet jeg om vi har skjeggkre eller sølvkre?.

 

 Vi vet at sølvkre trenger høy luftfuktighet for å overleve. Dersom du observerer disse i rom som ikke er baderom eller kjøkken, er sannsynligheten stor for at det er skjeggkre du har.

 

Helt sikker kan du ikke være før du har fanget et eller flere dyr på en limfelle, og gjort undersøkelser. Om du lyser på kreet fra siden med en lommelykt, skal du kunne se små "tråder", eller "skjegg" rundt kroppen på et skjeggkre. De har også lengre haletråder og antenner enn sølvkreene.

 

Dersom du er usikker, bør du kontakte et skadedyrbyrå eller sende limfellen inn til analyse hos for eksempel Mycoteam.

De har svært god kjennskap til disse insektene.

 

Man bør ikke begynne behandling før man vet om det er sølv-eller skjeggkre man har, da behandlingen er ulik for de to insektene.

 

Mens sølvkre er sentrert rundt fuktige områder i boligen, bruker skjeggkre hele bygningen som bopel. De er svært tilpasningsdyktige og kan i utgangspunktet overleve bak vegger, i isolasjonen på huset og i bygningsstrukturen. Derfor bør man gå strategisk til verks når man starter behandling av skjeggkre.

 

B.     Kan jeg bli kvitt disse for godt?

 

 

Per dags dato er skjeggkreproblamtikk relativt nytt i Norge, så det finnes ikke langsiktig nok kartlegging og dokumentasjon på om noen faktisk har blitt 100% kvitt skjeggkre.  Bekjempelse av skjeggkre krever innsats over lengre tid, gjerne flere år.

Skjeggkre lever hele i 3 år gamle før de kan formere seg, og derfor skal det være god mulighet for en reduksjon av bestanden. Jobber man med dette kontinuerlig, vil bastanden kunne bli "forsvinnende liten".

 

Den beste metoden vi kjenner idag for å minimere problemet er:

1. Rengjør godt. Pakk inn mat i beholdere, støvsug og sørg for at det ikke finnes matrester rundt kjøkken, stue/sofa ect.

 

2. Sett opp limfeller - helst i kombinasjon med åte tilpasset skjeggkre. Limfeller bør brukes langs gulvet, men også i hyller i boden, skap på kjøkkenet og andre plasser der det er observert skjeggkre. Det er sannsynlig at de største ansamlingene av kre er i nærheten av kjøkken, bad, vaskerom, stur og i tilstøtende vegger til disse rommene. De trives beste i temperatur 20-25 grader og i rom der det finnes kilder til næring. Dette kan være matrester, hud/hårrester, blader, andre døde insekter, bøker, papir.

 

3. Behandle utsatte områder. Man anbefaler alltid en mest mulig sikker form for behandling, enten ved såkalt "teppebombing" av rom med bruk av limfeller, insektstape eller varme/kulde.

Om man skal behandle med varme eller kulde bør profesjonelt skadedyrbyrå tilkalles. Insekter og egg må utsettes for varme på over 40 grader i minimum 1 time eller -18 grader eller kaldere i minimum 1 time for å sikre at insektene dør.

For å ha effekt må hele området kjøles/varmes til eksakt temperatur, også isolasjon og trevirke.Denne behandlingen må også vurderes opp mot eventuelle bygningsmessige skader. Denne behandlingen vil ha effekt på det aktuelle området, og resterende områder i huset må videre testes/behandles for å unngå oppblomstring av populasjonen.

Insektsgift kan brukes i de tilfeller man har avdekket ansamlinger av dyr. Nymfer (0-1 cm) holder seg som regel i nærheten av klekkestedet og ved bruk av limfeller vil du få en god oversikt over hvilke områder som trenger behandling. Insektsgift skal ikke brukes på barnerom, soverom eller rom der husdyr befinner seg. Bør brukes som "knock-down" effekt, og ikke kontinuerlig og vilkårlig.

 

4. Gjenta prosessen i flere omganger. Mange har hatt god effekt av tiltakene over ved å gjennomføre disse i 6-24 mnd. Når bestanden avtar må man være påpasselig med oppfølging og etterkontroll for å unngå oppblomstring av populasjonen igjen. Effektive tiltak kan for eksempel være å utføre behandling og deretter  tetningstiltak bak lister, i hulrom og sprekker. Dette minimerer stedene skjeggkreene kan komme frem og nå frem til næringskilder.

 

C.      Bør jeg få hjelp med et skadedyrbyrå til å bli kvitt skjeggkre?

 

 

I skadedyrbyrå-bransjen er det stor variasjon i metoder de bruker for å bukt med skjeggkre. Dessverre er det enda ikke noen beviste metoder som sier at man blir helt kvitt problemet. Det mange skadedyrbyrå gjør, er å foreta systematisk bruk av limfeller i tillegg til behandling av noen utsatte områder. Det vil si områder med mange dyr.

Om man velger å sette seg inn i informajsonen som er tilgjengelig rundt skjeggkre på internett, kan man i utgangspunktet gjøre mye av arbeidet selv.

Det består av limfeller, frysing av klær, vaske klær og sengetøy på minimum 60 grader, bruk av insektsgift/Permitrin på noen få utsatte områder. Alternativt varme/kuldebehandling.

Dersom man har utfordringer med å gjøre disse oppgavene selv, kan man få en skadedyrbekjemper til å hjelpe seg.

 

Forsøkene som har vært testet/undersøkt er i felt av profesjonelle skadedyrbyrå i samarbeid med Folkehelseinstituttet:

 

-Frysing/ Nedkjøling av hele hus

 

Forsøk gjort i samarbeid med FHI og Mycoteam. Man klarte ikke å gjennomfryse helt hus til nødvendig temperatur, og skjeggkre dukket opp igjen 6 måneder senere. Se link til hele testforsøk lenger opp i teksten.

 

-Oppvarming av enkeltområder

Har effekt på det aktuelle området. Det er likevel vanskelig å oppnå gjennomvarming av isolasjon og trevirke til 50 grader over minimum 1 time.

 

-Tetting av gliper og hulrom

 

I gamle hus er det svært vanskelig å tette hus 100%. Det kan likevel være behjelpelig å minske mulighetene skjeggkreet har til å nå frem til næring. 

 

Forsøk som har vært diskutert:

 

-Ozonbekjempelse med industrigeneratorer av ozon

 

Vil ikke kunne generere nok ozon over lang nok til til at dette vil nå ut i hele husets byggkonstruksjon

 

 

D.    Trenger jeg egentlig å behandle boligen for skjeggkre?

 

Skjeggkre er ikke et skadedyr, og gjør ingen fysiske skader på huset eller trevirke. Etter en bestand har etablert seg i et hus, vil den etter noen år bli svært fremtredende og sjenerende. Fordi de er 3 år gamle før de formerer seg, vil de først begynne å dukke opp på gulv og vegger etter 3-5 år, da bestanden har begynt å bli større. Dersom man unngår å behandle dette, vil det etter noen år krype et titallstusen insekter i veggene. Boligen kan da bli svært vanskelig å omsette/selge, og man vil  ha høy sannsynlighet for å kunne spre insekter eller egg via vesker og bager  til besøkende gjester eller når man er på besøk.

 

 

E.    Jeg observerte noen skjeggkre i fjor sommer, men har ikke sett noen siden. Har jeg skjeggkre?

 

Vinterstid er insektene lite aktive, og aktiviteten stopper helt opp under 10 grader. (Skjeggkreene går i en dvale-lignende tilstand) Når det er kaldt i vegger og i gulv, vil man ikke se noe særlig til disse insektene. Der man har sett noen få, er det høy sannsynlighet for at det finnes flere. Nymfene som klekkes, er så små at man må se godt etter med lykt for å klare å se de. De holder seg som regel rundt klekkestedet en god stund og vandrer ikke langt. Har du sett skjeggkre tidligere, er anbefalingen å teste på nytt mot våren, ved å  sette på  varme i rommet det er observert skjeggkre og sette opp limfeller.   

 

 

F.    Hjelper det å sprøyte kjemikalier i hele huset?

 

Å bruke insektsgift i hele huset er ikke å anbefale ved bekjempelse av skjeggkre, da insektsgift er miljøskadelig. Man bør ikke bruke insektsgift  i barnerom, soverom eller steder der husdyr befinner seg.

Skjeggkre lever i hele konstruksjonen i huset, det vil si i gulv, vegger, i isolasjonen ect. Sprayer man hele huset, vil kreene forsvinne en kort periode fra listene, men leve like godt i resten av byggverket.

Derfor bør man kun behandle områder der det er avdekket større bestander med insektsgift, varme- eller kuldebehandling. Det er ønskelig å få så mange dyr som mulig ut av veggene.

 

 

G.    Jeg skal selge hus med skjeggkre, hva gjør jeg?

 

Det er pliktig å oppgi dette ved salg av hus. Selv om skjeggkre er nytt i Norge, har det allerede vært rettsaker som har endt med millionerstatning og heving av huskjøp på grunn av blant annet skjeggkreproblematikk. Det vil derfor være gunstig å sette i gang behandling så fort man finner ut dette, og fortelle om dette til kjøper. Dersom man unnlater å fortelle om dette, tar det ikke lang tid etter overtakelse før kreene dukker opp bak skuffer og skap.

 

H.    Jeg har nettopp kjøpt hus og mistenker at jeg har skjeggkre, hvordan finner jeg ut mer?

 

Det viktigste man gjør er å melde fra til selger om mistanke om skjeggkre, og deretter dokumentere skjeggkrefangst ved bruk av limfeller.

Det kan være lurt å teste alle hus/leiligheter man flytter inn i for skjeggkre, da man har mye bedre mulighet for erstatning dersom man finner ut dette umiddelbart etter overtagelse.

Finner man ut at man har skjeggkre flere år etter overtagelse, vil man kunne slite med å bevise at disse var i huset ved overtagelse.

Noen advokater har spesialisert seg på skadedyr-saker, og det kan i så tilfelle være gunstig å ta kontakt med  noen av de.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved - Informa AS orgnr: 920 687 954    Email: Post@skadedyrfeller.no

BANK